01.03.2022

Съобщение

ОИК Котел благодари на Кмета на община Котел  г-н Коста Каранашев,

на секретаря на община Котел г-н Христо Карабекиров и на всички служители от общинска администрация Котел за съдействието и създадените условия за безпроблемно провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Тича!!!

01.03.2022

ПРОТОКОЛ НА ОИК Котел от проведени частични избори за кмет на кметство с.Тича на 27 февруари 2022г.

27.02.2022

Избирателна активност

 • ОИК Котел уведомява, че към 10:00 часа в СИК 201100027 са гласували 105 човека от 807 по избирателен списък!
27.02.2022

НАЧАЛО НА ИЗБОРЕН ДЕН

ОИК КОТЕЛ уведомява избирателите, че изборния ден за кмет на кметство с.Тича започна.

27.02.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

              Приложение
 
ОИК - Котел Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – кметство с.Тича 1 1 807 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       105      
%       7,68% #DIV/0! #DIV/0!  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
27.02.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ към 12:30 часа!!!

              Приложение
 
ОИК - Котел Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – кметство с.Тича 1 1 807 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       105 240    
%       7,68% 33,62% #DIV/0!  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
27.02.2022

Избирателна активност към 17:30 часа

              Приложение
 
ОИК - Котел Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – кметство с.Тича 1 1 807 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       105 240 447  
%       7,68% 33,62% 55,39%  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
27.02.2022

ОБЯВЯВАНЕ КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

В 20:00 часа ОИК КОТЕЛ ОБЯВЯВА КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН за частичен избор за кмет на кметство с.Тича 

27.02.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ към 20:00 часа

              Приложение
 
ОИК - Котел Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – кметство с.Тича 1 1 807 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       105 240 447 468
%       7,68% 33,62% 55,39% 57.99%
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ….............................       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой              
%       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
27.02.2022

Установяване и обявяване на резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство с.Тича, община Котел, област Сливен, проведени на 27 февруари 2022 г.

Със свое Решение №39-ЧМИ от 27 февруари 2022г. ОИК Котел - ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Тича, община Котел, област Сливен на първи тур – ВЕЖДИ СЕИДОВ ХЮСЕИНОВ, издигната от ПП ГЕРБ, получил 271 действителни гласове.

26.02.2022

Съобщение

Във връзка с првеждане на частични избори за кмет на кветство с.Тича, от страна на ОД МВР Сливен е създадена нужната организация българските граждани, които нямат издадена лична карта, или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да упражнят правото си на глас, като им бъде издадено удостоверение.  Образците може да намерите на посочения линк.

https://cik.is-bg.net/upload/176348/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf

24.02.2022

ВАЖНО!!! ДО СИК

ОИК КОТЕЛ уведомява членовете на СИК 201100027, че със свое Решение №33-ЧМИ/24.02.2022г.

УТВАРДИ ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

бюлетините и другите изборни книжа, както и специализираните устройства за машинно гласуване.

 

ДАТА: 26.02.2022г./ двадесет и шести февруари две хиляди двадесет и втора година /.

 

ЧАС: 13:00 часа / тринадесет часа /.

 

МЯСТО: Сградата на Община Котел в определеното със заповед на Кмета на общината място за съхранение.

22.02.2022

Съобщение

ОИК КОТЕЛ уведомява, че 17:00 часа на 26.02.2022г. е крайния срок за подаване на заявления за регистриране на застъпници на кандидатски листи в ОИК Котел, както и за представяне на списъците с упълномощени представители.

21.02.2022

ВАЖНО:ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

ОИК КОТЕЛ УВЕДОМЯВА всички избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, че на интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избирателите в частични избори, които ще се възпроизведат на 27 февруари 2022г.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА СЛЕДНИЯ ЛИНК: https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/

!!!ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ Е НЕОБХОДИМ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС!!!

16.02.2022

В ПОМОЩ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЕ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК КОТЕЛ определи следните телефон, лице за контакт  и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден, съгласно чл.234, ал.2 от ИК:

 

Телефон: 0884 622 421

 

Лице за контакт: Христо Карабекиров – секретар на Община Котел

 

Адрес: гр.Котел, пл.“Възраждане“1

 

Часови диапазон за правене на заявки в изборния ден: от 11:00 часа до 14:00 часа.

16.02.2022

МЕРКИ позволяващи на избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването да гласуват в изборния ден

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1851-МИ
София, 30 юли 2020 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235, чл. 236, чл. 463 и чл. 465 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, общинската избирателна комисия (ОИК) с решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред секцията по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

3. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

4. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 80-МИ-НЧ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

5. Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

6. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ-НЧ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва от председателя и от секретаря.

7. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

8. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.

9. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

10. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

11. Не може да бъде придружител член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател.

12. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване, така че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

13. Общинските избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

14. Не по-късно от 7 дни преди изборния ден общинските администрации уведомяват общинските избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

15. Не по-късно от 7 дни преди изборния ден съответната ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

16. Общинските избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1; за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 

16.02.2022

ОБУЧЕНИЕ НА СИК във връзка с провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Тича, които ще се възпроизведат на 27 февруари 2022г.

ОИК КОТЕЛ съобщава, че със свое Решение №25-ЧМИ/16.02.2022г. определи дата, час и място за провеждане на обучение н ачленовете на СИК 201100027, както следва:

Дата на провеждане на обучението: 19 февруари 2022г. / СЪБОТА /

Час на провеждане на обучението: 11:00 часа.

Място на провеждане на обучението: Заседателна зала на ОИК Котел находяща се на адрес: гр.Котел, пл."Възраждане" №1, партер.

ОИК КОТЕЛ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕТО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДИМИЧНИ МЕРКИ!!!

15.02.2022

ОБРАЗЕЦ на протокол на ОИК при провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Тича, които ще се възпроизведат на 27 февруари 2022г.

08.02.2022

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ОИК КОТЕЛ НАПОМНЯ, че крайния срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е до 12.02.2022г.

07.02.2022

Поредни номера в бюлетините на партиите и коалициите за произвеждане на частични избори на 27 февруари 2022г.

ОИК КОТЕЛ съобщава, че съгласно Решение №1085-МИ от 28 януари 2022г. относно поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани за участие в частични избори, които ще се възпроизведат на 27 февруари 2022г. са, както следва:

1

ПП Съюз на свободните демократи

2

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3

ПП ГЕРБ

4

Движение за права и свободи - ДПС

5

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

6

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

7

ПП Републиканци за България

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

С пълното решение на ЦИК може да се запознаете на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/decisions/1085/2022-01-28

06.02.2022

НАЧАЛО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ОИК КОТЕЛ съобщава, че съгласно чл.464, т.10 от ИК и Хронограма на ЦИК с Решение №1065-МИ от 21.12.2021г. предизборната кампания се провежда 20 дни преди изборния ден, като за частичните избори, които ще се възпроизведат на 27 февруари 2022г., това е  - 07 февруари 2022г..

06.02.2022

Съобщение

Заявления за регистрация на застъпници  ОИК КОТЕЛ ще приема  до 26.02.2022 г., включително. За регистрация на застъпници се подават следните документи:

-  Заявление за регистрация /Приложение № 72-МИ-НЧ/.

-  Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

- Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

-  Декларация /Приложение № 74-МИ-НЧ/ от изборните книжа.

В същия срок се подават предложения за регистрация на заместващи застъпници /Приложение № 73-МИ-НЧ/.

До 26.02.2022 г. включително, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК СОТЕЛ списъци с упълномощените си представители /Приложение № 77-МИ-НЧ/.

06.02.2022

Съобщение

Уважаеми избиратели, С Решение №21-ЧМИ/06.02.2022г., ОИК КОТЕЛ обяви кандидатите за кмет на кметство с.Тича, а именно:

Кандидат за кмет на кметство с. Тича – ВЕЖДИ СЕИДОВ ХЮСЕИНОВ, издигнат от ПП ГЕРБ;

Кандидат за кмет на кметство с. Тича – ДОРОТЕЯ ВЕСЕЛИНОВА КАРАБЕКИРОВА, издигната от ПП „Движение за права и свободи“.

 

03.02.2022

До избирателите с трайни увреждания

В срок до 12.02.2022г., избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма пред Общинска администрация гр.Котел.

03.02.2022

Съобщение

ОИК КОТЕЛ напомня, че 12.02.2022г. е крайния срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списък по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места.

02.02.2022

ПРИКЛЮЧИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК Котел уведомява, че на 01.02.2022г.приключи регистрацията на кандидатски листи на партии и коалиции регистрирани за участие в произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Тича на 27.02.2022г..

ОИК регистрира двама канидата за участие в ибора за кмет на кметство с.Тича със свои Решениея №15 и №16 от 28.01.2022г., с които всеки може да се запознае и намери в раздел Решения на страница на ОИК Котел.

28.01.2022

ВАЖНО!

 В СРОК ДО  01 февруари 2022 г., 17.00 ч., регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, правят предложения на кандидатски листи.

27.01.2022

Съобщение за провеждане на заседание

ОИК Котел ще проведе редовно заседание на 27.01.2022г. в 17.30 часа.

20.01.2022

ПРИЛОЖИМО РЕШЕНИЕ НА ЦИК относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в частични избори

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1844-МИ
София, 21 юли 2020 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 4, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 – 150, чл. 464 – 469 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати за участие в Централната избирателна комисия, могат да участват в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация и в съответната общинската избирателна комисия (ОИК).

2. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана или допусната за участие в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно извън коалицията, регистрирана или допусната в ЦИК, в други коалиции или местни коалиции на територията на общината.

3. За участие в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК.

4. Местните коалиции се образуват само от регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори партии и коалиции.

ІІ. Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

5. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

6. Наименованието или абревиатурата на всички останали, участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

7. Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

8. Партия, включена в състава на регистрирана или допусната в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в нови или частични избори самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК и съответно в ОИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

9. Партиите и коалициите в срок до 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

10. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрация в ЦИК за изписаване в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

11. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, когато документите се подават или подписват от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

13. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията или коалицията независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни – за частични избори 

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

14. В ОИК се регистрират местни коалиции, които са образувани само от регистрирани или допуснати за участие в ЦИК партии и коалиции за участие във всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет община, кмет на район и кмет на кметство на територията на съответната община.

15. Партиите и коалициите, участващи в състава на местната коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.

16. Партия, включена в състава на регистрирана или допусната за участие в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

17. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори.

18. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени лица.

19. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

20. В заявлението се посочва:

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

21. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

22. Общинската избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

23. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни – за частични избори.

V. Промени в състава или наименованието на местна коалиция

24. Промени в състава или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, се извършват след подаване на заявление – Приложение № 44-МИ-НЧ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

25. Нова партия или коалиция може да се включи в състава на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, при условие че е регистрирана или допусната в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове.

26. В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии или коалиции.

27. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия и коалиция и отбелязва настъпилите промени в състава и наименованието на местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

28. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори – Приложение № 47-МИ-НЧ от изборните книжа.

29. Напусналите състава на местна коалиция партии или коалиции не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на раздел ІІІ.

VI. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

30. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

32. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 45-МИ-НЧ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващите партията или коалицията лица.

33. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция, прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите или коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

VІІ. Предоставяне на данни за банкови сметки

34. Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции за участие в нови или частични избори предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата местната коалиция представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

VІІІ. Регистри и удостоверения

35. За регистрация на партия, коалиция и местна коалиция ОИК приема отделно решение.

Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите и местните коалиции за участие в нови или частични избори (приложения № 46-МИ-НЧ и № 47-МИ-НЧ от изборните книжа) и се публикуват на интернет страницата на ОИК.

36. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на местна коалиция в нови или частични избори – Приложение № 50-МИ-НЧ от изборните книжа, и удостоверение за промени в състава или наименованието на местна коалиция – Приложение № 51-МИ-НЧ от изборните книжа.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия в нови или частични избори – Приложение № 48-МИ-НЧ от изборните книжа, и удостоверение за регистрация на коалиция – Приложение № 49-МИ-НЧ от изборните книжа.

37. Сроковете, посочени в настоящото решение, се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на нови или частични избори.

38. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки календарен ден, като определят начална и крайна дата и час.

39. Общинските избирателни комисии обявяват на публично място и на интернет страниците си датата и часа за приемане на документите за регистрация.

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 

19.01.2022

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 1. Краен срок за подаване на документите за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство, с. Тича, общ. Котел, които ще се произведат на 27.02.2022 г. е до 17:00 часа на 27.01.2022 г. в  обявеното работно време на ОИК – Котел, на адреса обявен като седалище в Решения №1-ЧМИ/18.01.2022г. и №2-ЧМИ/18.01.2022г..
 2. Краен срок за подаване на документите за регистрация на кандидати за кмет на кметство, за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство, с. Тича, общ. Котел, които ще се произведат на 27.02.2022 г. е до 17:00 часа на 01.02.2022 г. в  обявеното работно време на ОИК – Котел, на адреса обявен като седалище Решения №1-ЧМИ/18.01.2022г. и №2-ЧМИ/18.01.2022г..
19.01.2022

Съобщение за работно време на ОИК - Котел

Работното време на ОИК – Котел при произвеждане на частични избори за Кмет на Кметство с.Тича г.е всеки делничен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17 часа, а в почивни и празнични дни от 10.00 до 14.00 часа с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК..

19.01.2022

Съобщение

Адрес на ОИК - КОТЕЛ при провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Тича - гр.Котел, пл. „Възраждане" № 1, сградата на Община Котел, първи етаж.

Определя телефони за контакти с ОИК – Котел: телефон: 0453/425-03, GSM: 0984 442 382, Председател – 0896 738 748.

Определя за официален електронен адрес на ОИК –  Котел : [email protected]

18.01.2022

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗ №285 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛ.СЛИВЕН НА 27 ФЕВРУАРИ 2022Г. / ОБНАРОДВАНО В ДВ, БРОЙ 103, 10 ДЕКЕМВРИ 2021Г.

ОИК КОТЕЛ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, че встъпва в правомощията си считано от 18.01.2022г.  

18.01.2022

Съобщение до нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. партии и коалиции

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистриране в ЦИК за допускане за участие в частичните избори на 27.02.2022г. се подават до 17.00 часа ва 22.01.2022г.

18.01.2022

Съобщение до всички партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

ЗАЯВЛЕНИЕ в ЦИК за участие в частичните избори на 27.02.2022г. се подават до 17.00 часа на 22.01.22г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 40-ЧМИ / 09.03.2022

  относно: Постъпила преписка по проверка рег.№287р-2771/25.02.2022г. на РУ – Котел заведена във входящия регистър на ОИК Котел под № 174/07.03.2022г..

 • № 39-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство с.Тича, община Котел, област Сливен, проведени на 27 февруари 2022 г.

 • № 38-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: обявяване приключването на изборния ден

всички решения