Общинска избирателна комисия Котел


РЕШЕНИЕ
№ 179-МИ
Котел, 30.10.2023

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение 176-МИ от 30.10.2023г.

ОИК-Котел, констатира, че при пренасяне на табличния вид на резултати за общински съветници е допусната техническа грешка в следните точки от решението:

 

- т.5 - Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите.

 

- т. 6 - Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции.

 

Поради което, ОИК-Котел коригира свое Решение 176-МИ, което придобива следния вид:

 

На основание чл. 87 ал. 1 т.9 от ИК и решение 1979-МИ/18.08.2023г. на ЦИК, ОИК-Котел

РЕШИ:

 

Днес, 30.10.2023 г., в 06:20 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста и петдесет гласа. 250

           (с думи)                       (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                двадесет и едно                                                               21

                                      (с думи)                                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

Васил Георгиев Рещов

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

                 с думи                          с цифри

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  три                                                     3

2.

ПП ГЕРБ

  четиринадесет                                14

3.

Движение за права и свободи – ДПС

 Четири                                               4

 

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Атанас Янчев Атанасов

А

289

2.

Иво Филипов Костов

А

129

3.

Назиф Дургуд Джамбаз

А

55

4.

Мария Радославова Стоянова

Б

27

5.

Маргарита Рачева Радева

Б

7

6.

Вяра Величкова Георгиева

Б

21

7.

Моника Веселинова Тодорова

Б

8

8.

Стефан Димитров Давидков

Б

9

9.

Исмаил Реджебов Салиев

Б

7

10.

Хасан Хамза Топчу

Б

29

11.

Селиме Ахмедова Дурасъ

Б

2

7

ПП ГЕРБ

1.

Христина Янева Костадинова – Чолакова

А

1727

2.

Али Хюсменов Чобанов

Б

61

3.

Дарина Владимирова Градешлиева

Б

174

4.

Ренета Цветанова Попова

Б

139

5.

Велин Антонов Георгиев

Б

88

6.

Жанета Василева Хъндърчева

Б

104

7.

Васил Борисов Василев

Б

90

8.

Стамен Тодоров Марков

Б

40

9.

Здравко Иванов Петров

Б

41

10.

Александър Атанасов Чавдаров

Б

149

11.

Захари Димитров Стоянов

Б

35

12.

Исмаил Айдън Садък

Б

51

13.

Зейнеб Реджебова Исуфова

Б

99

14.

Радостин Михайлов Башев

Б

49

15.

Сюлейман Алиев Краев

Б

53

16.

Хюсеин Мехмедов Бобаисмаилов

Б

166

17.

Тошко Иванов Врачев

Б

47

18.

Ганчо Менков Ганев

Б

42

19.

Халил Туранов Гюдюлов

Б

50

20.

Джахиде Реджебова Османова

Б

44

21.

Радослав Ангелов Демирев

Б

19

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Росен Стоянов Ригов

А

107

2.

Стоянка Красимирова Недялкова

А

42

3.

Керанка Пеева Робето

Б

10

57

Движение за права и свободи - ДПС

1

Владимир Николов Мартинов

А

306

2

Шюкри Ибрямов Шюкриев

А

107

3

Осман Илиязов Османов

А

86

4

Исмет Кемал Идриз

А

78

5

Хюсеин Исмаилов Садуллов

А

78

6

Емине Хюсеинова Онбашъ

Б

53

7

Мустафа Ахмедов Палалиев

Б

16

8

Мъстън Алиев Муртазов

Б

31

9

Мехмед Местан Пашала

Б

19

10

Мехмед Хасанов Местанов

Б

55

11

Хюсеин Халил Дурасъ

Б

36

12

Ибрахим Хюсеинов Ибрахимов

Б

6

13

Марин Недков Анчев

Б

4

14

Мустафа Ахмедов Мустафов

Б

22

15

Хамза Ахмед Караджа

Б

23

16

Димитър Георгиев Куцаров

Б

5

17

Митю Асенов Митев

Б

2

18

Славянка Железчева Тодорова

Б

2

19

Васил Христов Василев

Б

10

60

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС

1

Хасан Наимов Караюсуфов

А

21

2

Али Мехмедов Чакърисов

А

3

3

Мехмед Исмаилов Дедов

Б

1

4

Ниязи Реджеб Конйалъ

Б

0

5

Исмаил Алиев Юмерчаушев

Б

0

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА– ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

Атанас Господинов Деливичев

А

70

2

Юра Кирилова Гривова

А

22

3

Станислава Стоянова Люцканова

А

13

4

Кирил Николов Казаков

А

8

68

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА!“

1

Филип Ангелов Маринов

А

81

2

Хюсеин Мустафа Ходжов

А

25

3

Салим Исмаилов Кехайов

А

18

4

Васил Георгиев Рещов

А

14

5

Кольо Колев Мусараков

Б

3

6

Анчо Рахнев Кичуков

Б

0

7

Зорница Илиева Христова-Станчева

Б

2

8

Диян Димитров Костов

Б

4

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания:

Партия Движение за права и свободи – ДПС и преференции 78:

 1. Хюсеин Исмаилов Садуллов
 2. Исмет Кемал Идриз

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.      Александър Атанасов Чавдаров

ПП ГЕРБ

 

2.      Али Хюсменов Чобанов

ПП ГЕРБ

 

3.      Атанас Янчев Атанасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

4.      Васил Борисов Василев

ПП ГЕРБ

 

5.      Велин Антонов Георгиев

ПП ГЕРБ

 

6.      Владимир Николов Мартинов

Движение за права и свободи - ДПС

 

7.      Дарина Владимирова Градешлиева

ПП ГЕРБ

 

8.      Жанета Василева Хъндърчева

ПП ГЕРБ

 

9.      Захари Димитров Стоянов

ПП ГЕРБ

 

10.  Здравко Иванов Петров

ПП ГЕРБ

 

11.  Зейнеб Реджебова Исуфова

ПП ГЕРБ

 

12.  Иво Филипов Костов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

13.  Исмаил Айдън Садък

ПП ГЕРБ

 

14.  Исмет Кемал Идриз

Движение за права и свободи – ДПС

 

15.  Назиф Дургуд Джамбаз

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

16.  Осман Илиязов Османов

Движение за права и свободи - ДПС

 

17.  Радостин Михайлов Башев

ПП ГЕРБ

 

18.  Ренета Цветанова Попова

ПП ГЕРБ

 

19.  Стамен Тодоров Марков

ПП ГЕРБ

 

20.  Христина Янева Костадинова-Чолакова

ПП ГЕРБ

 

21.  Шюкри Ибрямов Шюкриев

Движение за права и свободи - ДПС

 

 

 

 

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия - Котел пред Административен съд – Сливен.

Председател: Цветомира Иванова Кънева

Секретар: Събина Георгиева Георгиева

* Публикувано на 30.10.2023 в 23:17 часа

Свързани решения:

176-МИ/30.10.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 200-МИ / 28.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 199-МИ / 24.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 198-МИ / 23.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения