Общинска избирателна комисия Котел


РЕШЕНИЕ
№ 201-МИ
Котел, 11.12.2023

ОТНОСНО: Отмяна на Решение 176-МИ от 30 октомври 2023г.

Във връзка с обявените резултати от проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. и по-конкретно по отношение на обявените резултати в Решение № 176-МИ от 30.10.2023г. и Решение № 179-МИ от 30.10.2023г. за избраните общински съветници, бе образувано административно дело № 20237220700405/2023г., като производство по чл.459 от ИК, движещо се по реда на чл.145 и сл. от АПК, по жалба на Хюсеин Исмаилов Садyллов, кандидат за общински съветник в Общински съвет – Котел от листата на Движение за права и свободи – ДПС. Същият оспорва проведеният жребий на комисията с Решение №176-МИ от 30.10.2023г. в частта по т.1.V за обявяване на разпределението на заверените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП Движение за права и свободи – ДПС, в която Хюсеин Исмаилов Садуллов и Исмет Кемал Идриз са посочени в списък А със 78 преференции.

 

В ОИК Котел е постъпило писмо от Административен съд Сливен, заведено под вх.№148/08.12.2023г., с което същият предоставя на Общинската избирателна комисия заверен препис на влязло в сила Решение №375/23.11.2023г..

С оглед на горното и в изпълнение на Решението на Административен съд Сливен, ОИК Котел

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 , чл. 459, ал.1 във връзка с чл.460 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

1.ОТМЕНЯ Решение №176-МИ от 30 октомври 2023г. в ЧАСТТА по т.1.V за обявяване на разпределението на заверените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП Движение за права и свободи – ДПС, в която Хюсеин Исмаилов Садуллов и Исмет Кемал Идриз са посочени в списък А със 78 преференции и свързаното с него Решение №179-МИ от 30 октомври 2023г. в ЧАСТТА по т.1.V. за подреждане на Исмет Кемал Идриз и Хюсеин Исмаилов Садуллов на 4 и 5 място в списък А в кандидатската листа на ПП Движение за права и свободи – ДПС и по т.1.VI. за обявяване на Исмет Кемал Идриз за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Движение за права и свободи – ДПС.

 

 1. ОБЯВЯВА част 1.V и част 1.VI. от Решение №179-МИ от 30 октомври 2023г.

 

 

 1.  V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Атанас Янчев Атанасов

А

289

2.

Иво Филипов Костов

А

129

3.

Назиф Дургуд Джамбаз

А

55

4.

Мария Радославова Стоянова

Б

27

5.

Маргарита Рачева Радева

Б

7

6.

Вяра Величкова Георгиева

Б

21

7.

Моника Веселинова Тодорова

Б

8

8.

Стефан Димитров Давидков

Б

9

9.

Исмаил Реджебов Салиев

Б

7

10.

Хасан Хамза Топчу

Б

29

11.

Селиме Ахмедова Дурасъ

Б

2

7

ПП ГЕРБ

1.

Христина Янева Костадинова – Чолакова

А

1727

2.

Али Хюсменов Чобанов

Б

61

3.

Дарина Владимирова Градешлиева

Б

174

4.

Ренета Цветанова Попова

Б

139

5.

Велин Антонов Георгиев

Б

88

6.

Жанета Василева Хъндърчева

Б

104

7.

Васил Борисов Василев

Б

90

8.

Стамен Тодоров Марков

Б

40

9.

Здравко Иванов Петров

Б

41

10.

Александър Атанасов Чавдаров

Б

149

11.

Захари Димитров Стоянов

Б

35

12.

Исмаил Айдън Садък

Б

51

13.

Зейнеб Реджебова Исуфова

Б

99

14.

Радостин Михайлов Башев

Б

49

15.

Сюлейман Алиев Краев

Б

53

16.

Хюсеин Мехмедов Бобаисмаилов

Б

166

17.

Тошко Иванов Врачев

Б

47

18.

Ганчо Менков Ганев

Б

42

19.

Халил Туранов Гюдюлов

Б

50

20.

Джахиде Реджебова Османова

Б

44

21.

Радослав Ангелов Демирев

Б

19

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Росен Стоянов Ригов

А

107

2.

Стоянка Красимирова Недялкова

А

42

3.

Керанка Пеева Робето

Б

10

57

Движение за права и свободи - ДПС

1

Владимир Николов Мартинов

А

306

2

Шюкри Ибрямов Шюкриев

А

107

3

Осман Илиязов Османов

А

86

4

Хюсеин Исмаилов Садуллов

А

75

5

Исмет Кемал Идриз

А

74

6

Емине Хюсеинова Онбашъ

Б

53

7

Мустафа Ахмедов Палалиев

Б

16

8

Мъстън Алиев Муртазов

Б

31

9

Мехмед Местан Пашала

Б

19

10

Мехмед Хасанов Местанов

Б

55

11

Хюсеин Халил Дурасъ

Б

36

12

Ибрахим Хюсеинов Ибрахимов

Б

6

13

Марин Недков Анчев

Б

4

14

Мустафа Ахмедов Мустафов

Б

22

15

Хамза Ахмед Караджа

Б

23

16

Димитър Георгиев Куцаров

Б

5

17

Митю Асенов Митев

Б

2

18

Славянка Железчева Тодорова

Б

2

19

Васил Христов Василев

Б

10

60

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС

1

Хасан Наимов Караюсуфов

А

21

2

Али Мехмедов Чакърисов

А

3

3

Мехмед Исмаилов Дедов

Б

1

4

Ниязи Реджеб Конйалъ

Б

0

5

Исмаил Алиев Юмерчаушев

Б

0

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА– ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

Атанас Господинов Деливичев

А

70

2

Юра Кирилова Гривова

А

22

3

Станислава Стоянова Люцканова

А

13

4

Кирил Николов Казаков

А

8

68

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА!“

1

Филип Ангелов Маринов

А

81

2

Хюсеин Мустафа Ходжов

А

25

3

Салим Исмаилов Кехайов

А

18

4

Васил Георгиев Рещов

А

14

5

Кольо Колев Мусараков

Б

3

6

Анчо Рахнев Кичуков

Б

0

7

Зорница Илиева Христова-Станчева

Б

2

8

Диян Димитров Костов

Б

4

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

 

 

 

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.      Александър Атанасов Чавдаров

ПП ГЕРБ

 

2.      Али Хюсменов Чобанов

ПП ГЕРБ

 

3.      Атанас Янчев Атанасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

4.      Васил Борисов Василев

ПП ГЕРБ

 

5.      Велин Антонов Георгиев

ПП ГЕРБ

 

6.      Владимир Николов Мартинов

Движение за права и свободи - ДПС

 

7.      Дарина Владимирова Градешлиева

ПП ГЕРБ

 

8.      Жанета Василева Хъндърчева

ПП ГЕРБ

 

9.      Захари Димитров Стоянов

ПП ГЕРБ

 

10.  Здравко Иванов Петров

ПП ГЕРБ

 

11.  Зейнеб Реджебова Исуфова

ПП ГЕРБ

 

12.  Иво Филипов Костов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

13.  Исмаил Айдън Садък

ПП ГЕРБ

 

14.  Хюсеин Исмаилов Садуллов

Движение за права и свободи – ДПС

 

15.  Назиф Дургуд Джамбаз

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

16.  Осман Илиязов Османов

Движение за права и свободи - ДПС

 

17.  Радостин Михайлов Башев

ПП ГЕРБ

 

18.  Ренета Цветанова Попова

ПП ГЕРБ

 

19.  Стамен Тодоров Марков

ПП ГЕРБ

 

20.  Христина Янева Костадинова-Чолакова

ПП ГЕРБ

 

21.  Шюкри Ибрямов Шюкриев

Движение за права и свободи - ДПС

 

 

 1. Предвид разпорежданията на Административен съд Сливен и установените резултати, освен отмяна в посочените части на описаните решения, ОИК трябва със свое решение да заличи обявения за общински съветник Исмет Кемал Идриз и да обяви Хюсеин Исмаилов Садуллов. ОИК Котел изпълнява изцяло влялото в сила Решение №375/23.11.2023г. на Административен съд Сливен, с изключение на частта касаеща обявяването на Хюсеин Исмаилов Садуллов за общински съветник от ПП Движение за права и свободи, като неизпълнимо на това основание, тъй като със свое Решение № 200-Ми от 28 ноември 2023г., ОИК обяви същия за общински съветник на друго основание, като заличи Исмет Кемал Идриз от листата на ПП Движение за права и свободи – ДПС На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА.

 

настоящото Решение да се обяви незабавно на страницата на ОИК Котел и на мястото предназначено за обявяване на решения във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председателя на общински съвет Котел и на ЦИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен.

 

Председател: Цветомира Иванова Кънева

Секретар: Събина Георгиева Георгиева

* Публикувано на 11.12.2023 в 17:20 часа

Свързани решения:

176-МИ/30.10.2023

179-МИ/30.10.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 202-МИ / 02.03.2024

  относно: Вземане на решение по постъпило Заявление.

 • № 201-МИ / 11.12.2023

  относно: Отмяна на Решение 176-МИ от 30 октомври 2023г.

 • № 200-МИ / 28.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения