10.01.2022

УКАЗ №285 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ТИЧА, Община Котел, обл.Сливен на 27 ФЕВРУАРИ 2022г. / Обнародвано в ДВ, брой 103, 10 декември 2021г.

УКАЗ № 285

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, на 27 февруари 2022 г. Издаден в София на 3 декември 2021 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Иван Демерджиев

03.11.2019

Съобщение

Процентно гласуване за всеки един кандидат от Втори тур!

Населено място Кандидат кмет Гласове Процент
с. Жеравна Тодор Иванов Кремов 106 46,09%
с. Жеравна Васил Георгиев Рещов 124 53,91%
с. Ябланово Али Хюсменов Чобанов 746 48,63%
с. Ябланово Исмет Кемал Идриз 788 51,37%
03.11.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ ОБЯВЯВА КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН.

03.11.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Гласували в    10 часа Гласували в    12 часа Гласували в    17:30 часа Последни резултати Общо гласували Брой гласоподаватели Процент гласували
201100008 с. Жеравна 45 108 202   202 307 65,80%
201100030 с. Ябланово 60 172 360   360 659 54,63%
201100031 с. Ябланово 95 226 343   343 610 56,23%
201100032 с. Ябланово 85 190 350   350 602 58,14%
201100033 с. Ябланово 87 215 400   400 666 60,06%
ОБЩ БРОЙ: 372 911 1655 0 1655 2844 58,19%
03.11.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Гласували в    10 часа Гласували в    12 часа Гласували в    17:30 часа Последни резултати Общо гласували Брой гласоподаватели Процент гласували
201100008 с. Жеравна 45 108     108 307 35,18%
201100030 с. Ябланово 60 172     172 659 26,10%
201100031 с. Ябланово 95 226     226 610 37,05%
201100032 с. Ябланово 85 190     190 602 31,56%
201100033 с. Ябланово 87 215     215 666 32,28%
ОБЩ БРОЙ: 372 911 0 0 911 2844 32,03%
03.11.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ съобщава, че изборния ден на територията на ОБЩИНА КОТЕЛ във всички секции, беше открит в 07:00 часа.

02.11.2019

Съобщение

Образци на бюлетини за втори тур!

вид бюлетина Населено място Сканирани бюлетини
1 кмет на кметство с. Жеравна  Бюлетина
2 кмет на кметство с. Ябланово  Бюлетина
02.11.2019

Съобщение

Телефон за превозване на хора със затруднено придвижване в изборния ден - 045342040.

 
02.11.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВСИЧКИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН - 03.11.2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА СЛЕДНИЯ ТЕЛЕФОН: 0453/42505

31.10.2019

Съобщение

СПИСЪК На водачите, автомобилите и маршрутите по които ще се движат при обслужване на изборите на 2 и 3 ноември 2019 год.

водач

Автомобил

Рег.№

маршрут

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Танер Бектеш

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Минков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Недялков

Николай Христов

 

 

 

 

 

 

„Исузу“

 

 

 

 

 

 

 

 

„Тойота”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Мерцедес вито”

„Тойота”

 

 

 

 

СА 9778 НН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СН 6721 АС

 

 

 

 

 

 

 

СН  0700 КК

СН 6721 АС

 

 

 

На 2.11 Ябланово-/09.30/ -Котел-обр. На 3.11 Ябланово-/20.00/ -Котел- обратно

 

 

 

 

 

 

На 2.11 К-л-Жеравна-Котел-Жеравна /10.30/-Котел-обр.на 3.11. К-л -Жеравна-/20,00/Котел-обр.

 

 

 

 

 

На 2 и 3.11 из района по разпореждане на Секретаря на общината

 

 

31.10.2019

Съобщение

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ  НА СИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБРАТНО  ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 НА 2 ноември 2019 ГОД.

 

1-то НАПРАВЛЕНИЕ:Ябланово-Котел и обратно

2-то НАПРАВЛЕНИЕ:Котел-Жеравна-Котел и обратно

3-то НАПРАВЛЕНИЕ:Общинска администрация

 

 

 

 НА 3 ноември 2019 ГОД.

 

1-то НАПРАВЛЕНИЕ:Ябланово-Котел и обратно

2-то НАПРАВЛЕНИЕ:Котел-Жеравна-Нейково-Котел и обратно

3-то НАПРАВЛЕНИЕ:Общинска администрация

31.10.2019

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ЗА ИЗБОР НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 НОЕМВРИ 2019г.

№ на

избирателна

секция

Населено място

Място за гласуване

Час на получаване

211100030

Ябланово

Основно училище

11:00

211100031

Ябланово

Основно училище

11:00

211100032

Ябланово

Основно училище

11:00

211100033

Ябланово

Основно училище

11:00

211100008

Жеравна

Читалището

11:15

28.10.2019

Съобщение

ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Кмет на община имена издигнат от действителни гласове Решение на ОИК КОТЕЛ          
Кмет наОбщина Котел КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ ПП ГЕРБ 6348 Решение №155/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Градец ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ УРУМОВ ПП ГЕРБ 759 Решение №156/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Пъдарево ПЕТЪР ЖЕЧЕВ ПЕТРОВ ПП ГЕРБ 231 Решение №157/28.10.2019г.          
Кмет на кметство с.Соколарци МУСТАФА ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ ПП ГЕРБ 173 Решение №158/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Стрелци ШИРИН ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА ПП ДПС 124 Решение № 159/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Тича ЯКУБ ИСМАИЛОВ ШАБАНОВ ПП ГЕРБ 281 Решение №160/28.10.2019г.          
Кмет на кметство с.Филаретово НУРИЕ ИСУФОВА БЕКИРОВА ПП ГЕРБ 224 Решение №161/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Остра могила АХМЕД ЯКУБОВ АХМЕДОВ ПП ДПС 68 Решение №162/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Кипилово ЙОРДАН ЕВТИМОВ СИМЕОНОВ ПП ГЕРБ 196 Решение №163/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Мокрен МАНОЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ ПП ГЕРБ 283 Решение №164/28.10.2019г.          
Кмет на Кметство с.Малко село МАКСУД ХАЛИЛОВ ДУРАСОВ ПП ГЕРБ 216 Решение №165/28.10.2019г.          
28.10.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ ОБЯВЯВА резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в Община Котел в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. по кандидатски листи на партии, регистрирани в ОИК Котел, както следва:

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

43.

ПП ГЕРБ

1.

Христина Янева Костадинова-Чолакова

А

1883

 

 

2.

Димо Христев Христев

Б

56

 

 

3.

Велин Антонов Георгиев

Б

59

 

 

4.

Тошко Иванов Врачев

Б

86

 

 

5.

Васил Борисов Василев

Б

167

 

 

6.

Захари Димитров Стоянов

Б

87

 

 

7.

Исмаил Айдън Садък

Б

64

 

 

8.

Здравко Иванов Петров

Б

132

 

 

9.

Хюсеин Мехмедов Бобаисмаилов

Б

67

 

 

10.

Милчо Мендов Милчев

Б

30

 

 

11.

Радостин Михайлов Башев

Б

52

 

 

12.

Диан Ангелов Харизанов

Б

84

 

 

13.

Хасан Хайдеров Дуралиев

Б

199

 

 

14.

Дарина Владимирова Градешлиева

Б

252

 

 

15.

Ренета Цветанова Попова

Б

125

 

 

16.

Жанета Василева Хъндърчева

Б

145

 

 

17.

Мехмед Алиев Салимов

Б

121

 

 

18.

Ганчо Менков Ганев

Б

129

 

 

19.

Хасан Наимов Караюсуфов

Б

69

 

 

20.

Александър Атанасов Чавдаров

Б

135

 

 

21.

Александър Радостинов Симеонов

Б

72

45.

ХРИСТЯНРЕФОРМИ-СТКА ПАРТИЯ (ХРП)

1.

Радослав Ангелов Демирев

А

141

2.

Илия Радославов Демирев

Б

2

51.

ВОЛЯ

1.

Елена Анастасова Янкова

А

150

52.

ПП ДОСТ

1.

Емине Хюсеинова Онбашъ

А

83

2.

Али Хюсеинов Чобанов

А

26

3.

Текъ Исмаил Онбашъ

Б

6

4.

Мехмед Хамзов Мехмедов

Б

7

5.

Петър Мирчев Петров

Б

8

55.

Движение за права и свободи - ДПС

1.

Владимир Николов Мартинов

А

366

2.

Хасан Мустафов Мехмедов

А

92

3.

Ширин Ахмед Балканлъ

А

73

4.

Кемал Джемал Кьойбаши

Б

57

5.

Хюсеин Хамзов Дурасов

Б

55

6.

Хюсеин Мехмедалиев Моллов

Б

44

7.

Хасан Хюсеинов Алиев

Б

6

8.

Джахит Мустафа Кобак

Б

63

9.

Себел Мустафова Юсеинова

Б

62

10.

Иван Николаев Димитров

Б

12

11.

Мъстън Алиев Муртазов

Б

53

12.

Анка Георгиева Сивова

Б

7

13.

Кольо Колев Мусараков

Б

13

14.

Шюкри Ибрямов Шюкриев

Б

5

15.

Хабил Мустафов Алиосманов

Б

26

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Георги Костов Дедов

А

325

2.

Иво Филипов Костов

А

67

3.

Стефан Йовев Джумалиев

Б

13

4.

Илка Рангелова Русева

Б

14

5.

Хасан Хамза Топчу

Б

26

6.

Иван Иванов Русков

Б

8

7.

Мария Красимирова Маринова

Б

14

8.

Альоша Борисов Ангелов

Б

3

9.

Васил Георгиев Рещов

Б

11

10.

Катя Василева Гочева

Б

0

11.

Жечка Цонева Кръстева

Б

20

28.10.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТЕ НА ПАРТИИ:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.    Васил Борисов Василев

ПП ГЕРБ

 

1.    Велин Антонов Георгиев

ПП ГЕРБ

 

1.    Владимир Николов Мартинов

Движение за права и свободи - ДПС

 

1.    Георги Костов Дедов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

1.    Дарина Владимирова Градешлиева

ПП ГЕРБ

 

1.    Диан Ангелов Харизанов

ПП ГЕРБ

 

1.    Димо Христев Христев

ПП ГЕРБ

 

1.    Захари Димитров Стоянов

ПП ГЕРБ

 

1.    Здравко Иванов Петров

ПП ГЕРБ

 

1.    Иво Филипов Костов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

1.    Исмаил Айдън Садък

ПП ГЕРБ

 

1.    Кемал Джемал Кьойбаши

Движение за права и свободи - ДПС

 

1.    Милчо Мендов Милчев

ПП ГЕРБ

 

1.    Радостин Михайлов Башев

ПП ГЕРБ

 

1.    Ренета Цветанова Попова

ПП ГЕРБ

 

1.    Тошко Иванов Врачев

ПП ГЕРБ

 

1.    Хасан Мустафов Мехмедов

Движение за права и свободи - ДПС

 

1.    Хасан Хайдеров Дуралиев

ПП ГЕРБ

 

1.    Христина Янева Костадинова-Чолакова

ПП ГЕРБ

 

1.    Хюсеин Мехмедов Бобаисмаилов

ПП ГЕРБ

 

1.    Ширин Ахмед Балканлъ

Движение за права и свободи - ДПС

 

 

28.10.2019

Съобщение

МАНДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ ПОЛУЧИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ, НЕ ПО МАЛКО ОТ ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КВОТА


№ бюл.

Наименование на партия или коалиция

Брой мандати

43

ПП ГЕРБ

15

55

Движение за права и свободи - ДПС

4

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

2

 

28.10.2019

Съобщение

Кмет на община имена издигнат от действителни гласове Решение на ОИК КОТЕЛ
Кмет наОбщина Котел КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ ПП ГЕРБ 6348 Решение №155/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Градец ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ УРУМОВ ПП ГЕРБ 759 Решение №156/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Пъдарево ПЕТЪР ЖЕЧЕВ ПЕТРОВ ПП ГЕРБ 231 Решение №157/28.10.2019г.
Кмет на кметство с.Соколарци МУСТАФА ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ ПП ГЕРБ 173 Решение №158/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Стрелци ШИРИН ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА ПП ДПС 124 Решение № 159/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Тича ЯКУБ ИСМАИЛОВ ШАБАНОВ ПП ГЕРБ 281 Решение №160/28.10.2019г.
Кмет на кметство с.Филаретово НУРИЕ ИСУФОВА БЕКИРОВА ПП ГЕРБ 224 Решение №161/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Остра могила АХМЕД ЯКУБОВ АХМЕДОВ ПП ДПС 68 Решение №162/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Кипилово ЙОРДАН ЕВТИМОВ СИМЕОНОВ ПП ГЕРБ 196 Решение №163/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Мокрен МАНОЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ ПП ГЕРБ 283 Решение №164/28.10.2019г.
Кмет на Кметство с.Малко село МАКСУД ХАЛИЛОВ ДУРАСОВ ПП ГЕРБ 216 Решение №165/28.10.2019г.
27.10.2019

Съобщение

Избирателна активност:

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Гласували в    10 часа Гласували в    12 часа Гласували в    17:30 часа Общо гласували Брой гласоподаватели Процент гласували
201100001 с. Боринци 39 60 80 80 100 80,00%
201100003 с. Градец 50 110 247 247 866 28,52%
201100004 с. Градец 20 80 201 201 948 21,20%
201100005 с. Градец 31 90 158 158 939 16,83%
201100006 с. Градец 37 83 159 159 866 18,36%
201100007 с. Дъбова 5 6 12 12 23 52,17%
201100008 с. Жеравна 41 83 194 194 307 63,19%
201100010 с. Кипилово 76 165 260 260 410 63,41%
201100011 г. Котел 101 180 312 312 734 42,51%
201100012 г. Котел 115 189 320 320 779 41,08%
201100013 г. Котел 130 190 355 355 801 44,32%
201100014 г. Котел 110 160 360 360 912 39,47%
201100015 г. Котел 90 164 285 285 764 37,30%
201100016 г. Котел 80 135 354 354 960 36,88%
201100017 с. Малко село 110 200 360 360 490 73,47%
201100018 с. Медвен 21 32 71 71 101 70,30%
201100019 с. Мокрен 107 180 348 348 653 53,29%
201100020 с. Нейково 43 71 115 115 234 49,15%
201100021 с. Орлово 25 50 83 83 132 62,88%
201100022 с. Остра Могила 35 52 84 84 135 62,22%
201100023 с. Пъдарево 170 180 225 225 402 55,97%
201100025 с. Соколарци 35 157 270 270 391 69,05%
201100026 с. Стрелци 56 100 225 225 350 64,29%
201100027 с. Тича 140 230 465 465 854 54,45%
201100028 с. Топузево 22 41 56 56 94 59,57%
201100029 с. Филаретово 50 90 294 294 526 55,89%
201100030 с. Ябланово 90 180 380 380 659 57,66%
201100031 с. Ябланово 110 230 358 358 610 58,69%
201100032 с. Ябланово 118 198 366 366 602 60,80%
201100033 с. Ябланово 100 210 360 360 666 54,05%
ОБЩ БРОЙ: 2157 3896 7357 7357 16308 45,11%
27.10.2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК Котел съобщава, че в 7:00 часа на територията на община Котел бяха открити всички секции.

Избирателна активност:

към 10:00 часа - 2157 гласували

към 12:00 часа - 3896 гласували

към 12:30 часа - 4115 гласували

към 17:30 часа - 7357 гласували

25.10.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Указания за СИК

24.10.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА ТОЧНОСТ И ОПЕРАТИВНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН НА 26.10.2019г.

 

В оперативния план на ОБЩИНА КОТЕЛ са определени следните направления: 

 

1-во направление:Кипилово-Стрелци-Боринци-Кипилово-Котел и обратно

Извозването ще се извърши с автобус „Хюндай-Каунти”(15+1) с ДКН СН 8290 СА с водач Ефтим Великов Симеонов ЕГН.......... на НУ „Св.СВ.Кирил и Методий”  с.Кипилово.

Извозването от с.Дъбова до с.Стрелци и обратно ще се извърши с лек автомобил „Лада-Нива” СН 5000 КК с водач  Генчо Иванов Генчев ЕГН...........от гр.Сливен.

Автобусът следва да бъде в с.Стрелци в 09.00 на 26.10.2019 год./изчаква автомобила с комисията от с. Дъбова/ и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 11.00 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 

2-ро направление: Котел-Остра могила -Тича-Котел и обратно

Извозването ще се извърши с автобус „Ивеко”(19+1) с ДКН СН 1407 КК с водач Станимир Кънчев Георгиев с ЕГН...........

Автобусът ще бъде в с.Остра могила в 10.00 часа на 26.10.2019 год. и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 11.30 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 

3-то направление:Котел-Соколарци-Топузево-Орлово-Котел и обратно

   

Извозването ще се извърши с автомобил „Мерцедес Вито”(8+1) с ДКН СН 12 14 АМ с водач Генчо Стефанов Пчеларов с ЕГН......... на Община Котел.

Автомобилът следва да бъде в с.Соколарци в 11.00 ч. на 26.10.2019 год. и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 12.15 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 4-то направление: Ябланово-Малко село-Филаретово-Котел и обратно

  Извозването ще се извърши с автобус „Исузу”(32+1) с ДКН СА 9778 НН с водач Танер Феим Бектеш с ЕГН.......... на СУ „Г.С.Раковски” Котел.

  Автобусът ще бъде в с.Ябланово в 10.00 часа на 26.10.2019 год. и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 11.45 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 

 

5-го направление:Котел-Медвен-Котел и обратно

Извозването ще се извърши с автомобил „УАЗ”с ДКН СН 0328 НН с водач Атанас Вълков Кайряков с ЕГН.............на отдел „СХД” при община Котел.

Автомобилът следва да бъде в с.Медвен в 11.00 ч. на 26.10.2019 год. и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 12.45 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 

6-то направление: Котел-Жеравна-Нейково-Котел и обратно

  Извозването ще се извърши с „Хюндай”(6+1) с ДКН СН 37 84 АМ с водач Николай  Десподов Николов ЕГН............. на отдел „СХД” при община Котел.

Автомобилът следва да бъде в с.Нейково в 11.00 ч. на 26.10.2019 год. и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 12.30 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 

7-мо направление: Котел-Пъдарево-Мокрен- Градец-Котел и обратно

Извозването ще се извърши с автобус „Исузу”(32+1) с ДКН СН 32 67 НН с водач Марин Тодоров Аврамов с ЕГН............. на СУ „Г.С.Раковски” Котел.

Автомобилът следва да бъде в с.Пъдарево в 9.30 ч. на 26.10.2019 год. и по посочения маршрут взема по трима представители на СИК като в 11.15 часа да бъде в гр.Котел пред общината на пл.”Възраждане” № 1 за  получаване на изборни материали.

 

 

8-мо направление: Общинска администрация-СУ-НУ и обратно.

Извозването в градските избирателни секции ще се извърши  след получаване на материалите от общинската администрация  в определените по графика за получаване на изборни материали часове както следва:

„Тойота” с ДКН СН 6721 АС с водач Николай Минков Христов с ЕГН..........

Мерцедес Бенц „Вито комби” с ДКН СН 0700 КК с водач Николай Тодоров Недялков с ЕГН...........

 

 

НА 27.10.2019 год.

Транспортирането на избирателните документи и членове на СИК ще се извърши на 27.10.2019 год.след приключване на изборния ден по следния график и направления както следва:

 

1-во направление: Кипилово-Стрелци-Боринци-Кипилово-Котел-населени места

Извозването ще се извърши с автобус „Хюндай-Каунти”(15+1) с ДКН СН 8290 СА с водач Ефтим Великов Симеонов ЕГН-......... на НУ „Св.Св.Кирил и Методий”с.Кипилово.

Извозването от с.Дъбова до с.Стрелци и обратно ще се извърши с лек автомобил „Лада-Нива” СН 5000 КК с водач  Генчо Иванов Генчев ЕГН........ от гр.Сливен.

 

Автобусът следва да бъде в с.Стрелци-училището  в 20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден /изчаква автомобила от с.Дъбова/ по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за община Котел, пл.”Възраждане” № 1, за предаване на  изборните книжа и материали в община Котел.Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

2-ро направление: Котел-Остра могила -Тича-Котел-населени места

Извозването ще се извърши с автобус „Ивеко”(19+1) с ДКН СН 1407 КК с водач Станимир Кънчев Георгиев с ЕГН-......... .

Автобусът следва да бъде в с.Остра могила-кметството  в 20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за Община Котел, пл.”Възраждане” № 1, за предаване на  изборните  книжа и материали в община Котел.Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

 

3-то направление: Котел-Соколарци-Топузево-Орлово-Котел-населени места

                    Извозването ще се извърши с „Мерцедес Вито”(8+1) с ДКН СН 12 14 АМ с водач Генчо Стефанов Пчеларов с ЕГН....... на отдел „СХД” при община Котел.

Автобусът следва да бъде в с.Соколарци-кметството  в 20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за Община Котел, пл.”Възраждане” № 1 за предаване на изборните книжа и материали. Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

     4-то направление: Ябланово-Малко село-Филаретово-Котел-населени места

                   Извозването ще се извърши с автобус „Исузу”(32+1) с ДКН СА 9778 НН с водач Танер Феим Бектеш с ЕГН...... на СУ „Г.С.Раковски” Котел.

Автобусът следва да бъде в с.Ябланово-училището в 20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за Община Котел, пл.”Възраждане” № 1, за предаване изборните книжа и материали в община Котел.Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

5-го направление:Котел-Медвен-Котел-населени места

Извозването ще се извърши с автомобил „УАЗ”с ДКН СН 0328 НН с водач Атанас Вълков Кайряков с ЕГН-......... на отдел „СХД” при община Котел.

Автомобилът следва да бъде в с.Медвен-читалището в20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за Община Котел, пл.”Възраждане” № 1 за предаване на изборните книжа и материали. Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

 

 

6-то направление: Котел-Жеравна-Нейково-Котел-населени места

Извозването ще се извърши с автомобил „Хюндай”(8+1) с ДКН СН 3784 АМ с водач Николай Десподов Николов с ЕГН-........на Община Котел.

Автомобилът следва да бъде в с.Нейково-читалището в20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за Община Котел, пл.”Възраждане” № 1 за предаване на изборните книжа и материали. Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

 

7-мо направление:Котел-Мокрен-Пъдарево-Градец -Котел-населени места

Извозването ще се извърши с автобус „Исузу”(32+1) с ДКН СН 32 67 НН с водач Марин Тодоров Аврамов с ЕГН-........на СУ „Г.С.Раковски” Котел.

Автобусът следва да бъде в с.Пъдарево-кметството  в 20.00 часа на 27.10.2019 год. и след приключване на изборния ден по посочения маршрут взема по трима представители на СИК и заедно с изборните документи тръгва за Община Котел, пл.”Възраждане” № 1 за предаване на  изборните книжа и материали.Представителите на СИК се извозват до населените места.

 

8-мо направление: Общинска администрация-СУ-НУ

Извозването на членовете в градските избирателни секциите се извършва след получаване на повикване за приключил изборен ден от наличните автомобили на общинска администрация както следва:

„Тойота” с ДКН СН 6721 АС  с водач Николай Минков Христов с ЕГН-.......

Мерцедес Бенц „Вито комби” с ДКН СН 0700 КК с водач Николай Тодоров Недялков с ЕГН-........

24.10.2019

Съобщение

ВАЖНО !!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.10.2019г., ОИК КОТЕЛ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ -  https://kotel.bg Е ПУБЛИКУВАН СПИСЪК С ИМЕНАТА, НОМЕРАТА И АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ  ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЛИЦА.

Всяко лице може да направи справка в списъка и в случай, че е вписано в него, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

23.10.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВСИЧКИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН - 27.10.2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА СЛЕДНИЯ ТЕЛЕФОН: 0453/42505

22.10.2019

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК 

 

ОИК КОТЕЛ УТВЪРЖДАВА ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА 26.10.2019г., както следва: 

 

№ на

избирателна

секция

Населено място

Място за гласуване

Час на получаване

211100001

Боринци

Салона на Кметството

11:00

211100010

Кипилово

Кметството

11:00

211100026

Стрелци

Кметството

11:00

211100007

Дъбова

Кметството

11:00

211100023

Пъдарево

Читалището

11:15

211100019

Мокрен

Кметството

11:15

211100003

Градец

Читалището

11:15

211100004

Градец

ОУ – начален курс

11:15

211100005

Градец

ОУ – начален курс

11:15

211100006

Градец

ОУ – начален курс

11:15

211100022

Остра могила

Кметството

11:30

211100027

Тича

Кметството

11:30

211100030

Ябланово

Основно училище

11:45

211100031

Ябланово

Основно училище

11:45

211100032

Ябланово

Основно училище

11:45

211100033

Ябланово

Основно училище

11:45

211100017

Малко село

Кметството

11:45

211100029

Филаретово

Кметството

11:45

211100021

Орлово

Кметството

12:15

211100025

Соколарци

Кметството

12:15

211100028

Топузево

Кметството

12:15

211100008

Жеравна

Читалището

12:30

211100020

Нейково

Читалището

12:30

211100018

Медвен

Читалището

12:45

211100011

Котел

СУ- гимназиален курс

13:00

211100012

Котел

СУ- гимназиален курс

13:00

211100013

Котел

СУ- начален курс

13:00

211100014

Котел

СУ – начален курс

13:00

211100015

Котел

СУ – начален курс

13:00

211100016

Котел

СУ – начален курс

13:00

19.10.2019

Съобщение

ОИК КОТЕЛ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО ПРИСЪСТВАХА НА ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО БЕ ПРОВЕДЕНО ДНЕС!!!

16.10.2019

Съобщение

КРАЕН СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

До 19.10.2019г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.
15.10.2019

Съобщение

ВАЖНО!!!

Във връзка с РЕШЕНИЕ №953-МИ от 04.09.2019г. на ЦИК и РЕШЕНИЕ №100/11.10.2019г. на ОИК-КОТЕЛ,

ОИК - КОТЕЛ определи:

-избирателна секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването, а именно: СИК №13 с адрес: СУ "Г.С.Раковски" начален етап, ул."Св.Св.Кирил и Методий"

- телефон за заявки за превозване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването - 0453 42040

- заявки могат да се правят от лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването от 21.10.2019г. до 25.10.2019г. включително в следните часове: от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на посочения по-горе телефон.

 
14.10.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ -  тук

14.10.2019

Съобщение

ВАЖНО!!!

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА КОТЕЛ

ОИК ще проведе обучение на всички секционни избирателни комисии в Община Котел на 19.10.2019г. от 10.00 часа в Читалище Съгласие Напредък - гр.Котел

11.10.2019

Съобщение

Бланка – чернова за отчитане на преференции.

Бланка-чернова

11.10.2019

Съобщение

Телефон за превозване на хора със затруднено придвижване в изборния ден - 045342040.

11.10.2019

Съобщение

Отличителни знаци на членове на СИК.

Приложение

11.10.2019

Съобщение

В помощ на партиите регистрирали кандидатски листи в ОИК-КОТЕЛ за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. - образци на баджове за (застъпници, наблюдатели, представители).

Приложение 1

Приложение 2

11.10.2019

Съобщение

ОБРАЗЦИ НА ПРОТОКОЛИ НА ОИК И СИК ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019г.

 Общински съветници

 СИК

 ОИК

 Кмет на община

 СИК

 ОИК

 Мокрен 

 СИК

 ОИК

 Градец

 СИК

 ОИК

 Жеравна

 СИК

 ОИК

 Кипилово

 СИК

 ОИК

 Малко село

 СИК

 ОИК

 Остра Могила

 СИК

 ОИК

 Пъдарево

 СИК

 ОИК

 Соколарци

 СИК

 ОИК

 Стрелци

 СИК

 ОИК

 Тича

 СИК

 ОИК

 Филаретово

 СИК

 ОИК

 Ябланово

 СИК

 ОИК

07.10.2019

Съобщение

БЮЛЕТИНИ ЗА ИЗБОР НА 27.10.2019 НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
 

На основание т.7, изречение второ от Решение № 993-МИ/07.09.2019 на ЦИК и писмо на ЦИК МИ-15-697/05.10.2019 год. публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

 

вид бюлетина Населено място Сканирани бюлетини
1 кмет на община КОТЕЛ  Бюлетина
2 общински съветници КОТЕЛ  Бюлетина
3 кмет на кметство ГРАДЕЦ  Бюлетина
4 кмет на кметство ЖЕРАВНА  Бюлетина
5 кмет на кметство КИПИЛОВО  Бюлетина
6 кмет на кметство МОКРЕН  Бюлетина
7 кмет на кметство МАЛКО СЕЛО  Бюлетина
8 кмет на кметство ОСТРА МОГИЛА  Бюлетина
9 кмет на кметство ПЪДАРЕВО  Бюлетина
10 кмет на кметство СТРЕЛЦИ   Бюлетина
11 кмет на кметство СОКОЛАРЦИ  Бюлетина
12 кмет на кметство ТИЧА  Бюлетина
13 кмет на кметство ФИЛАРЕТОВО  Бюлетина
14 кмет на кметство ЯБЛАНОВО  Бюлетина
03.10.2019

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ

НА 30.09.2019г. ИЗТЕЧЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК!!!

 
02.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОИК КОТЕЛ указва на всички партии, че съгласно РЕШЕНИЕ №1080-МИ/12.09.2019г. общият брой на упълномощените представители напартии не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район, като за Община Котел той е 30 бр.

Всяка партия изготвя списък на хартиен носител с имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до 26.10.2019г. на ОИК от представляващия партията. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

До изборния ден всяка партия може да оттегли пълномощното на своите представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия.

ЗАСТЪПНИЦИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ЗАПАЗВАТ СТАТУСА СИ ДО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
 
02.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ

ОИК КОТЕЛ указва на всички партии, че съгласно РЕШЕНИЕ №1080-МИ/12.09.2019г. общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатско листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район, като за Община Котел той е 30 бр.

Регистрацията на застъпници в ОИК Котел ще става до 17.00ч. на 26.10.2019г. чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец / Приложение №73-Ми от изборните книжа/, като към заявлениет задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец / Приложение 73-Ми от изборните книжа / ведно с декларация от лицата заявени за регистрация, като застъпници / Приложение №75-Ми от изборните книжа/.

До 26.10.2019г., всяка партия може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, като общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в изборния район, като за Община Котел той е 10 бр.

 
02.10.2019

Съобщение

ОИК-КОТЕЛ НАПОМНЯ

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

28.09.2019

Съобщение

ОИК-КОТЕЛ УВЕДОМЯВА:

1. Удостоверенията за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са изготвени.

2. Удостоверенията на Секционните избирателни комисии са изготвени и ще бъдат раздадени при провеждане на консултации за обучение на членовете на СИК, като за датата и часът на провеждането на консултациите ОИК-Котел ще пусне допълнително съобщение. Същите могат да бъдат получавани и в седалището на ОИК-Котел на пл."Възраждане" 1, партер.

25.09.2019

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

В случай, че някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 26.09.2019г.

Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

 
25.09.2019

Съобщение

Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

За времето в което кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск по т. 45, за временно изпълняващ длъжността кмет определя един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината и района се избира от общинския съвет. При условията и реда на чл. 42, ал. 8 на ЗМСМА.

Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.
Точка 45 не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на Републиката.

Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
В случай че регистрацията на кандидат бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

 

19.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо с изх.№ 15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, със същите можете да се запознаете от тук

19.09.2019

Съобщение

ВАЖНО
ОИК 2011 - Котел, уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение №62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен от тук

17.09.2019

Съобщение

ОИК 2011 - КОТЕЛ уведомява, че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Котел на следния електронен адрес:

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

17.09.2019

Съобщение

ОИК 2011 - КОТЕЛ напомня, че срока за заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписване на избирател в избирателния списък е до 12 октомври 2019 г., а за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в срок до 19 октомври 2019г.


Съгласно Решение № 935-МИ от 02.09.2019г. - Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019г.

Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

17.09.2019

Съобщение

ОИК 2011 - КОТЕЛ уведомява всички партии, коалиции и местни коалиции, които желаят заличаване на регистрацията им пред ОИК Котел, че може да го направят в срок до 24.09.2019 г.

16.09.2019

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

ОИК – КОТЕЛ

 

ОИК – Котел уведомява всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК – Котел, че считано от 17.09.2019г. започва приема на документите за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за кметове и общински съветници. Същите ще се приемат всеки делничен ден от 9.00 ч. - 17.00 ч. и от 10.00 ч. – 17.00 ч. в почивни и празнични дни.

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК - Котел се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 24 септември 2019 г.,  не по-късно от 17.00 ч.

Приложение № 62 МИ

Приложение № 63-МИ

Приложение № 64 МИ

 

09.09.2019

Съобщение

КОНТАКТИ:

Адрес на ОИК - КОТЕЛ: гр.Котел, пл."Възраждане" №1, партер

 
 
Телефон Председател ОИК - КОТЕЛ: 0896738748
 
Телефони ОИК - Котел: 0453/42505; GSM: 0894442382
09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия 2011 на община Котел, обл.Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че ОИК Котел ще работи с удължено работно време през периода за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., а именно:

От 09.00 ч. до 17.00 ч., от понеделник до петък и

От 10.00ч. до 17.00 ч. в почивни и празнични дни

Общинска избирателна комисия 2011 се намира в административната сграда на Общината с адрес: гр.Котел, пл.”Възраждане” 1, партер.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

 

05.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия 2011 на община Котел, обл.Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че мястото и часовете за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., са:

От 09.00 ч. до 16.00 ч., от понеделник до петък и

От 10.00ч. до 14.00 ч. в почивни дни

Общинска избирателна комисия 2011 се намира в административната сграда на Общината с адрес: гр.Котел, пл.”Възраждане” 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 16.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 209 / 17.11.2021

  относно: Приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор на Кмет за Кметство с.Тича.

 • № 208 / 16.11.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на с.Тича - Якуб Исмаилов Шабанов.

 • № 207 / 29.10.2021

  относно: постъпило писмо от Кмета на Община Котел – Коста Каранашев.

всички решения