01.11.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 04.11.2023 ГОДИНА

 

№ на

избирателна

секция

Населено място

Място за гласуване

Час на получаване в Зала на „Общински съвет“ Котел

201100030

Ябланово

Основно училище

11:00

201100031

Ябланово

Основно училище

11:00

201100032

Ябланово

Основно училище

11:00

201100033

Ябланово

Основно училище

11:00

201100028

Топузево

Кметството

11:15

 

Маршрут и час на тръгване на автобуса към гр. Котел

за получаване на изборни книжа и материали на 04.11.2023 г.

 

Ябланово – Топузево –  тръгва в 10:00 ч. от с. Ябланово

31.10.2023

СПИСЪК НА ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ ОТ ПЪРВИ ТУР И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Населено място

Имена

Издигнат от партия

гр. Котел

КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ

ПП ГЕРБ

с. Боринци

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ПП ГЕРБ

с. Градец

ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ УРУМОВ

ПП ГЕРБ

с. Жеравна

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РЕЩОВ

МК „ЛЕВИЦАТА!“

с. Кипилово

ЙОРДАН ЕВТИМОВ СИМЕОНОВ

ПП ГЕРБ

с. Малко село

МАКСУД ХАЛИЛОВ ДУРАСОВ

ПП ГЕРБ

с. Мокрен

МАНОЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ

ПП ГЕРБ

с. Нейково

ХРИСТО МИХНЕВ КОЛЕВ

ПП ГЕРБ

с. Орлово

ХАТЧЕ МЕХМЕДОВА ПАШАЛОВА

ДПС

с. Остра могила

МУСТАФА ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ

ПП ГЕРБ

с. Пъдарево

ПЕТЪР ЖЕЧЕВ ПЕТРОВ

ПП ГЕРБ

с. Соколарци

МУСТАФА ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ

ПП ГЕРБ

с. Стрелци

НЕДЖМИ БАСРИЕВ ЯКУБ

ПП ГЕРБ

с. Тича

ВЕЖДИ СЕИДОВ ХЮСЕИНОВ

ПП ГЕРБ

с. Филаретово

НУРИЕ ИСУФОВА БЕКИРОВА

ПП ГЕРБ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Имена

Издигнат от партия

1

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ЧАВДАРОВ

ПП ГЕРБ

2

АЛИ ХЮСМЕНОВ ЧОБАНОВ

ПП ГЕРБ

3

АТАНАС ЯНЧЕВ АТАНАСОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

4

ВАСИЛ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ

ПП ГЕРБ

5

ВЕЛИН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

ПП ГЕРБ

6

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МАРТИНОВ

ДПС

7

ДАРИНА ВЛАДИМИРОВА ГРАДЕШЛИЕВА

ПП ГЕРБ

8

ЖАНЕТА ВАСИЛЕВА ХЪНДЪРЧЕВА

ПП ГЕРБ

9

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ПП ГЕРБ

10

ЗДРАВКО ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПП ГЕРБ

11

ЗЕЙНЕБ РЕДЖЕБОВА ИСУФОВА

ПП ГЕРБ

12

ИВО ФИЛИПОВ КОСТОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

13

ИСМАИЛ АЙДЪН САДЪК

ПП ГЕРБ

14

ИСМЕТ КЕМАЛ ИДРИЗ

ДПС

15

НАЗИФ ДУРГУД ДЖАМБАЗ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

16

ОСМАН ИЛИЯЗОВ ОСМАНОВ

ДПС

17

РАДОСТИН МИХАЙЛОВ БАШЕВ

ПП ГЕРБ

18

РЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ПОПОВА

ПП ГЕРБ

19

СТАМЕН ТОДОРОВ МАРКОВ

ПП ГЕРБ

20

ХРИСТИНА ЯНЕВА КОСТАДИНОВА-ЧОЛАКОВА

ПП ГЕРБ

21

ШЮКРИ ИБРЯМОВ ШЮКРИЕВ

ДПС

30.10.2023

Сумарни данни - протоколи на ОИК

Кмет на община         Общински съветници               с. Боринци                      с. Градец       

с. Жеравна                с. Кипилово                             с. Малко село                 с. Мокрен                     

с. Нейково                 с. Орлово                                с. Остра могила              с. Пъдарево         

с. Соколарци             с. Стрелци                               с. Тича

с. Топузево                с. Филаретово                         с. Ябланово

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

ВАЖНО!!!

ОИК КОТЕЛ уведомява всички секционни избирателни комисии на територията на община Котел, че на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

Решение 2819-МИ/27.10.2023г.

25.10.2023

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ.

До 17:00 часа на 28 октомврии 2023г. в ОИК Котел могат да бъзат регистрирани застъпници.
 
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 
За община Котел, общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа не може да надвишава 30 / тридесет / броя.
 
Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 
За община Котел, общият брой на заместващите застъпници не може да бъде повече от 10 / десет / броя.
25.10.2023

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 
За община Котел, то е 30 / тридесет / броя застъпници.
 
Броят на заместващите застъпници е до 1/3 от броя на избирателните секции, като за община Котел това са 10 / десет / броя заместващи застъпника

До 17:00 часа на 28 октомври 2023г. ОИК  Котел ще извършва регистрации на застъпници и заместващи застъпници.
25.10.2023

Съобщение

Уважаеми избиратели,

 
ОИК Котел Ви указва, че на страницата https://oik2011.cik.bg/ в дясната част, веднага след зареждане на страницата е разположен симулатор на машинно гласуване.
 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНЕ!!! След поставяне на картата за гласуване на екрана излизат възможните избори, в които можете да упражните правото си на глас. След като изберете вида избор и потвърдите, ви излиза още едно поле с потвърждение.
След повторното потвърждение, нямате право да се връщате и да променята вида избор, т.е. не може да добавяте или премахвате вид избор.
18.10.2023

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - ВАЖНО!

В деня на присъствие на обучението, което ще се проведе на 22.10.2023г. от 14:30 часа, следва да носите удостоверения за банкови сметки, по които ще бъдат изплащани възнагражденията.
В случай, че пропуснете да го направите в деня на обучението, може да носите удостоверенията и в изборния ден, като ги предадете на председателите на съответния СИК, които от своя страна ще имат зъдължението да ги съберат и предадат в ОИК Котел. Същите пък ще бъдат предадени от ОИК Котел ведно със списък на всички членове на общинска администрация за изпълнение.
16.10.2023

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ С ЧЛЕНОВЕ В СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Уважаеми представители/упълномощени представители на партии и коалиции,
 
ОИК Котел Ви уведомява, че на 22.10.2023г. / двадесет и втори октомври две хиляди двадесет и трета година / от 14:30 часа в Читалище "Съгласие-Напредък" ще се проведе обучение на членовете на СИК регистрирани на територията на община Котел.
Моля да уведомите предложените и назначени от Вас членове за датата и мястото на провеждане на обучението, като е желателно да осигурите присъствието им.
В края на обучението ще бъдат раздадени удостоверенията за назначаване, както и ще бъде съставен и предаден списък на общинска администрация, по който ще бъдат изплатени възнаграждения на присъствалите членове.
14.10.2023

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
 
Застъпници:
 1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
 4. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен райо
Регистрация на застъпници:
1. Застъпниците се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).
3.Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4 от настоящото решение. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
4.След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 78-МИ от изборните книжа).
5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
6.Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) , подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.
7.Предложението по предходната точка, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра.
8.С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
9.Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
10.Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 76-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.
11.Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
12.При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.
 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

3. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

4. Списъкът на хартиен носител по предходната точка се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната общинска избирателна комисия (ОИК) в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

5. Общинската избирателна комисия публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 77-МИ от изборните книжа.

6. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискването на т. 1. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 3 и т. 4.

7. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

8. Общинската избирателна комисия незабавно извършва промените по т. 6 и т. 7 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

9. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.

10. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети може да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 1.

11. Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия.

12. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия (СИК). Решението на СИК може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

 
 

Краен срок за подаване на документи за ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 17:00 на 28.10.2023

ОБЩИ изисквания към застъпници и представители:
1.Лице, регистрирано като застъпник или представител, не може да бъде член на СИК, кандидат за общински съветник, кандидат за кмет на кметство, наблюдател или анкетьор.
2.Застъпниците и представителите могат да изпълняват задълженията си в повече от една секция.
3.На баджа не се пише лицето на коя партия е застъпник или представител.
4.Баджът е с размери: 90мм х 55мм
5. В една секция /СИК/ не може да присъства повече от един представител или застъпник на участващ в изборите на 29 октомври 2023г политически субект.

13.10.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 ГОДИНА

№ на

избирателна

секция

Населено място

Място за гласуване

Час на получаване в Зала на „Общински съвет“ Котел

201100001

Боринци

Салона на Кметството

11:00

201100010

Кипилово

Кметството

11:00

201100026

Стрелци

Кметството

11:00

201100007

Дъбова

Кметството

11:00

201100023

Пъдарево

Читалището

11:15

201100019

Мокрен

Кметството

11:15

201100003

Градец

Читалището

11:15

201100004

Градец

ОУ – начален курс

11:15

201100005

Градец

ОУ – начален курс

11:15

201100006

Градец

ОУ – начален курс

11:15

201100022

Остра могила

Кметството

11:30

201100027

Тича

Кметството

11:30

201100030

Ябланово

Основно училище

11:45

201100031

Ябланово

Основно училище

11:45

201100032

Ябланово

Основно училище

11:45

201100033

Ябланово

Основно училище

11:45

201100017

Малко село

Кметството

11:45

201100029

Филаретово

Кметството

11:45

201100021

Орлово

Кметството

12:15

201100025

Соколарци

Кметството

12:15

201100028

Топузево

Кметството

12:15

201100008

Жеравна

Читалището

12:30

201100020

Нейково

Читалището

12:30

201100018

Медвен

Читалището

12:45

201100011

Котел

СУ- гимназиален курс

13:00

201100012

Котел

СУ- гимназиален курс

13:00

201100013

Котел

СУ- начален курс

13:00

201100014

Котел

СУ – начален курс

13:00

201100015

Котел

СУ – начален курс

13:00

201100016

Котел

СУ – начален курс

13:00

 

Маршрути и часове на тръгване на автобуси към гр. Котел за получаване на изборни книжа и материали на 28.10.2023 г.

 1. Дъбова – Стрелци – Боринци – Кипилово – тръгва 9:00 ч. от с. Стрелци
 2. Пъдарево – Мокрен – Градец     –  тръгва 9:30 ч. от с. Пъдарево
 3. Остра могила – Тича –  тръгва 10:00 ч. от с.Остра могила
 4. Ябланово – Малко село – Филаретово –  тръгва 10:00 ч. от с. Ябланово
 5. Соколарци – Топузево – Орлово –  тръгва 11:00 ч. от с. Соколарци
 6. Нейково – Жеравна –  тръгва 11:00 ч. от с. Нейково
 7. Медвен       –  тръгва 11:00 ч. от с. Медвен
12.10.2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ

Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. напомняме, че на 14.10.2023 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17:00 ч. на 14.10.2023 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

След изтичане на срока изпратете необходимата информация на ОИК за приемане на решение по чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс Решение № 2599-МИ от 05.10.2023 г. и Решение № 2606-МИ от 06.10.2023 г. на ЦИК.

11.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА МИ-2023

С писмо с изх. №МИ-15-711/10.10.2023г. на ЦИК е дадено разрешение ОИК-Котел да публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

Кмет на община

Общински съветници

с. Боринци

с. Градец

с. Жеравна

с. Кипилово

с. Малко село

с. Мокрен

с. Нейково

с. Орлово

с. Остра Могила

с. Пъдарево

с. Соколарци

с. Стрелци

с. Тича

с. Топузево

с. Филаретово

с. Ябланово

02.10.2023

СИК В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Съгласно Заповед на община Котел и Решение №107-МИ/02.10.2023г., ОИК Котел

 1.    ОПРЕДЕЛЯ следните СИК за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

-          Избирателна секция №201100004 с местонахождение с.Градец, основно училище и начален курс;

-          Избирателна секция №201100013 с местонахождение гр.Котел, СУ Начален курс.

 1. Пред посочените в т.1 избирателни секции, както и на входа на сградите, в които се намират,  да се поставят табели и други обозначителни знаци, които да указват допълнителното им предназначение.
 2. ОБЯВЯВА телефон и адрес в сградата на община Котел, на които да се правят заявки за помощ в изборния ден, а именно:

-          Телефон – 0453/4 20 40;

-          Адрес – сградата на община Котел, гр.Котел, пл.“Възраждане“ №1, стая №15.

28.09.2023

НАЧАЛО НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

ОИК КОТЕЛ уведомява всички партии, коалции, местни коалиции и инициативни комитети, че предизборните кампании се провеждат от 29 септември 2023г. до 24:00 часа на 27 октомври 2023г. при спазване на Глава дванадесета от ИК - ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ!

28.09.2023

ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ!

ОИК КОТЕЛ Уведомява всички партии, коалции, местни коалиции и инициативни комитети, че са изготвени Удостоверенията на кандидатите по регистирани кандидатски листи.
Желателно е, същите да бъдат получени от упълномощените представители на партиите, които да ги раздадат на кандидатите си.
 
Получаването ще става на адреса посочен за седалище на ОИК Котел и срещу подпис на лицето, което ги е получило.

 

28.09.2023

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ!

Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

 

22.09.2023

ВАЖНО!!! ТАБЛИЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ТАБЛИЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

ОИК Котел, предоставя на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, таблици за видовете избор при регистриран ена кандидатските лесте.

Таблиците се представят в ОИК Котел на хартиен и електронен носител и остават на съхранение там.

19.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

От днес - 19.09.2023г. до 17:00 часа на 26.09.2023г. всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети регистриране за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в ОИК КОТЕЛ, могат да подават заявления за регистрация на кандидатските листи.

- За участие в изборите за общински съветници, партиите, коалициите и местните коалиции подават ПРИЛОЖЕНИЕ №51-МИ от изборните книжа и приложенията към него, съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК;

- За участие в изборите за кмет на община и/или кмет на кметство, партиите, коалициите и местните коалиции подават ПРИЛОЖЕНИЕ №52-МИ от изборните книжа и приложенията към него, съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК;

- Инициативните комитети подават ПРИЛОЖЕНИЕ №53-МИ от изборните книжа и приложенията към него, съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК;

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

18.09.2023

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК КОТЕЛ напомня, че днес е последният ден за регистрация на ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ.

Моля при регистрация и с цел избягване на технически грешки в заявленията за регистрация в изборите за кметове на кметства при изписване на населените места да вземете предвид РЕШЕНИЕ №11-МИ/11.09.2023г., с което ОИК Котел определи и обяви едномандадтните райони за избор на кмет на кметство на територията на община Котел, съгласно справка за брой население към дата 04.08.2023г. / датата на обнародване в ДВ на Указа на Президента за насрочване на избори / които са:

Боринци

20 11 05480

Градец

20 11 17436

Жеравна

20 11 29283

Кипилово

20 11 36854

Котел

20 11 39030

Малко село

20 11 46646

Мокрен

20 11 00045

Нейково

20 11 51398

Орлово

20 11 53919

Остра могила

20 11 54300

Пъдарево

20 11 58966

Соколарци

20 11 67859

Стрелци

20 11 69821

Тича

20 11 72480

Топузево

20 11 72833

Филаретово

20 11 76073

Ябланово

20 11 87031

14.09.2023

Срок за регистрация и заличаване в ОИК Котел

РЕГИСТРАЦИЯТА на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Котел е до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден).

Регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети могат да поискат заличаване на регистрацията си в ОИК за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г.

11.09.2023

връзка с ОИК Котел

Пълна информация относно седалище и връзка с ОИК Котел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. ще откриете в раздел КОНТАКТИ на website: oik2011.cik.bg

11.09.2023

срокове за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции от партии и инициативни комитети

В помощ на партии, коалиции, местни коалиции от партии и инициативни комитети, ОИК Котел уведомява, че със свои Решения с номера 12-МИ и 13-МИ от 11 септември 2023г., указва сроковете и начина за регистрация в ОИК, съгласно ИК и Решения на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 202-МИ / 02.03.2024

  относно: Вземане на решение по постъпило Заявление.

 • № 201-МИ / 11.12.2023

  относно: Отмяна на Решение 176-МИ от 30 октомври 2023г.

 • № 200-МИ / 28.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения