22.09.2023

ВАЖНО!!! ТАБЛИЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ТАБЛИЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

ОИК Котел, предоставя на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, таблици за видовете избор при регистриран ена кандидатските лесте.

Таблиците се представят в ОИК Котел на хартиен и електронен носител и остават на съхранение там.

19.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

От днес - 19.09.2023г. до 17:00 часа на 26.09.2023г. всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети регистриране за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в ОИК КОТЕЛ, могат да подават заявления за регистрация на кандидатските листи.

- За участие в изборите за общински съветници, партиите, коалициите и местните коалиции подават ПРИЛОЖЕНИЕ №51-МИ от изборните книжа и приложенията към него, съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК;

- За участие в изборите за кмет на община и/или кмет на кметство, партиите, коалициите и местните коалиции подават ПРИЛОЖЕНИЕ №52-МИ от изборните книжа и приложенията към него, съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК;

- Инициативните комитети подават ПРИЛОЖЕНИЕ №53-МИ от изборните книжа и приложенията към него, съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК;

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

18.09.2023

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК КОТЕЛ напомня, че днес е последният ден за регистрация на ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ.

Моля при регистрация и с цел избягване на технически грешки в заявленията за регистрация в изборите за кметове на кметства при изписване на населените места да вземете предвид РЕШЕНИЕ №11-МИ/11.09.2023г., с което ОИК Котел определи и обяви едномандадтните райони за избор на кмет на кметство на територията на община Котел, съгласно справка за брой население към дата 04.08.2023г. / датата на обнародване в ДВ на Указа на Президента за насрочване на избори / които са:

Боринци

20 11 05480

Градец

20 11 17436

Жеравна

20 11 29283

Кипилово

20 11 36854

Котел

20 11 39030

Малко село

20 11 46646

Мокрен

20 11 00045

Нейково

20 11 51398

Орлово

20 11 53919

Остра могила

20 11 54300

Пъдарево

20 11 58966

Соколарци

20 11 67859

Стрелци

20 11 69821

Тича

20 11 72480

Топузево

20 11 72833

Филаретово

20 11 76073

Ябланово

20 11 87031

14.09.2023

Срок за регистрация и заличаване в ОИК Котел

РЕГИСТРАЦИЯТА на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Котел е до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден).

Регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети могат да поискат заличаване на регистрацията си в ОИК за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г.

11.09.2023

връзка с ОИК Котел

Пълна информация относно седалище и връзка с ОИК Котел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. ще откриете в раздел КОНТАКТИ на website: oik2011.cik.bg

11.09.2023

срокове за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции от партии и инициативни комитети

В помощ на партии, коалиции, местни коалиции от партии и инициативни комитети, ОИК Котел уведомява, че със свои Решения с номера 12-МИ и 13-МИ от 11 септември 2023г., указва сроковете и начина за регистрация в ОИК, съгласно ИК и Решения на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за избиране на кметове на кметства в община Котел, предложена от Коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г. за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г.

  • № 99-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за избиране на общински съветници в община Котел, предложена от Коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г.

  • № 98-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за избиране на общински съветници в община Котел, предложена от Местна Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г.

всички решения